Органічне добриво «Паросток»

Добриво «Паросток» виробляється в сипучій, рідкій та пастоподібній препаративних формах.

Склад добрива: низинний торф, курячий послід, корисні мікроорганізми.

Органічне добриво «Паросток» — це добриво пролонгованої дії із синхронним ефектом, воно є новим поколінням добрив, основа яких полягає в утилізації тваринних та рослинних відходів, отриманні екологічно чистої продукції, відновленню, підвищенню запасів гумусу, покращенні фіто санітарного стану ґрунтів і зниженні негативного антропогенного впливу після внесення підвищених доз мінеральних добрив та хімічних полютантів.

У органічному добриві в збалансованій та доступній для рослин формах акумульована велика кількість макро- і мікроелементів, біологічно активних речовин та збалансований симбіотичний консорціум ефективних мікроорганізмів. Хімічна реакція водного розчину органічного добрива – нейтральна.

Органічне добриво «Паросток», що випускає ТОВ «Юніфлор Україна» — екологічно чисте, не має запаху, не містить насіння бур’янів і патогенних мікроорганізмів. Застосування органічного добрива «Паросток» дозволяє господарствам відновити агробіогеоценози. Систематичне використання органічного добрива «Паросток» надає відчутний позитивний ефект на продукцію рослинництва, ґрунт і навколишнє середовище в порівнянні з традиційними мінеральними добривами та засобами захисту рослин.

Склад органічного добрива «Паросток»

Склад оганічного добрива Паросток

pH: 6,5-7,2
вміст органічної речовини: 35-45 %
вміст сухого залишку: 41-60 %
вміст золи: 25-35 %
коефіцієнт гуміфікації: 30-40 %
вологість: 45-65 %
Бактеріальна форма: 25-27 млрд колоній на 1 г органічного добрива «Паросток»

Доцільність використання органічного добрива «Паросток»

  • отримання екологічно чистої продукції високої біологічної якості, придатної до тривалого зберігання;
  • значне підвищення врожайності сільськогосподарських культур;
  • відновлення запасів гумусу і родючості ґрунту в цілому;
  • наявність різних препаративних форм, зручних у застосуванні та понад 20 похідних марок;
  • наявність біологічно активних речовин, які сприяють активному росту та розвитку рослин, стійкості до хвороб, антистресовому ефекту;
  • корисна мікрофлора, яка входить до складу добрива, сприяє найбільш повному розкриттю біологічного потенціалу рослин, збереженню рівноваги в складній системі «ґрунт – рослина – мікроорганізми»;
  • покращення приживлення рослин, схожості насіння та енергії проростання;
  • повноцінне живлення рослин;
  • зниження хімічного навантаження на агробіоценоз;
  • відсутність токсичних включень, безпечно для людини та об’єктів природного середовища.