«Родючий гектар»

Регіональна програма «Родючий гектар».

Тизер програми:
регіональна програма «Відновлення родючості земель
сільськогосподарського використання України », в рамках якої заплановано
проведення серії заходів, спрямованих на підвищення рівня родючості
ґрунтів сільськогосподарського використання в регіонах України.
Програма: реалізується компанією ТОВ «Юніфлор Україна» разом з
Українською лабораторією якості і безпеки продукції (УЛЯБП) на території
України.
Термін дії програми: програма запускається в 2020 році и триває 5 років
протягом 2020-2025 років.
Суть програми:
за основу береться земельний ресурс учасника проекту – 1 га земель
сільськогосподарського призначення, на якому протягом 5 років незалежно
від виду вирощуваних сільськогосподарських культур значно підвищується
родючість ґрунту, поліпшуються агрохімічні, фізико-механічні та біологічні
показники ґрунту. Потенціал даної програми – відновлення і збільшення
родючості ґрунтів в межах адміністративних одиниць області.
Ціль програми: відновлення і збільшення родючості земель
сільськогосподарського використання на території України.
Задачі програми:
• запобігти поширенню деградаційних процесів на ґрунтах
сільськогосподарського
призначення і створити умови для відновлення і підвищення родючості
ґрунтів;
• закласти фундамент для поступового переходу сільськогосподарських
виробників на органічне виробництво продукції;
• забезпечити потреби сільськогосподарських виробників в необхідній
кількості органічних добрив і відповідати цілям кругової економіки ЄС,
об'єднуючи екологію, землеробство і рослинництво, цілям харчової
біотехнології, управління відходами, захисту клімату і навколишнього
середовища
Учасники програми:
• державні установи та організації, які займаються розвитком АПК і
здійснюють
контроль за використанням сільськогосподарських земель;
• виробники сільськогосподарської продукції України, господарства,
підприємства;
• компанії виробники органічних добрив;
• вчені і технологи провідних сільськогосподарських вузів країни;
• акредитовані дослідні лабораторії, які проводять аналізи ґрунтів і
сільськогосподарської продукції.
Умови участі в програмі:
 взяти участь в програмі можуть тільки ті виробники
сільськогосподарської продукції, які зацікавлені в поступовому
переході на органічне виробництво;

 від кожного району областей України для участі в програмі буде
відібрано кілька виробників сільськогосподарської продукції;
 координатори програми залишають за собою виключне право
вибирати виробників сільськогосподарської продукції для участі в
програмі;
 вартість участі в програмі складає: 1-й рік – 48 тис. грн., 2-й рік – 22
тис. грн., 3-й рік – 9,6 тис. грн., 4-й рік – 0 грн;

План реалізації програми:

Учасники програми отримують такі переваги:
• відновлення і збільшення родючості ґрунту на виділеній ділянці;
• розрахунок норм внесення добрива на підставі аналізу ґрунту і сівозмін,
впроваджених в даному господарстві;
• проведення 3-х агрохімічних аналізів на ділянках;
• проведення аналізу на якісні та кількісні показники отриманої
сільськогосподарської продукції;
• на безкоштовній основі надається для двократної обробки
сільськогосподарських культур рідка препаративна форма органічного
добрива Паросток®;
• супровід програми досвідченими фахівцями компанії і УЛЯБП АПК;
• участь у всіх заходах запланованих в рамках реалізації програми (дні
поля, конференції, семінари);
• розміщення інформації про учасника програми на сайті компанії ТОВ
"Юніфлор Україна".
Очікувані результати реалізації програми:
 відновлення, підтримання та збільшення запасів гумусу і родючості
ґрунтів;
 підвищення врожайності сільськогосподарських культур;
 отримання сільськогосподарської рослинницької продукції високої
біологічної якості;
 рекультивація, створення родючого шару на непридатних для
землеробства площах, виснажених ґрунтах;
 зниження антропогенного навантаження на навколишнє середовище.
 Результати, отримані під час реалізації практичних заходів в рамках
програми відновлення родючості сільськогосподарських земель,
будуть використані на всій території України.
Основні положення програми:
• програма не має статусу державної;
• фінансування заходів програми здійснюється за рахунок власних коштів,
внесків учасників програми та добровільних внесків зацікавлених осіб;
• участь в програмі є виключно добровільною.
Кошти внесені за участь в програмі будуть спрямовані на:
 придбання добрива;

 доставку добрива на експериментальну ділянку;
 проведення 3-х агрохімічних аналізів ґрунту, і 1-го аналізу на якісні
показники продукції;
 оплату роботи фахівців УЛЯБП;
 інформаційну підтримку програми.
Консультант програми: Червоний Володимир Васильович телефон: +38
050 312 54 37