• Екологічність

  • Відновлення грунту

  • Збільшення врожайності

  • Поліпшення приживлюваності

  • Прискорення проростання насіння

  • Значне зниження стресу на рослини

Brand #1

Types of plants: for all plant species

Packing: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Brand # 6

Types of plants: varieties of palm trees

Packing: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Brand # 7

Types of plants: for dragon varieties

Packing: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Brand # 9

Types of plants: for monsters, philodendrons, anthuriums

Packing: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Brand # 11

Types of plants: all kinds and varieties of roses

Packing: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Brand # 14

Types of plants: deciduous, houseplants, seedlings of vegetable crops

Packing: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Brand # 15

Types of plants: for growing seedlings and rooting of roots of all kinds of garden, house flowering plants, ornamental crops, vegetable and semi-finished products of vegetable and flower plants

Packing: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Марка №1

Types of plants:

Packing:

Марка №1

Сипуче органічне добриво «Паросток» являє собою темно-коричневу масу без запаху, що має вологість 45-65%. Органічне добриво «Паросток» має ба­гатосторонній пролонгований вплив на агрохімічні, фізико-хімічні і біологічні властивості ґрунту. При застосуванні органічного добрива «Паросток», завдяки його високій буферності, воно не сприяє накопиченню надлишкової концентрації солей у ґрунтовому розчині, що навпаки відбувається при застосуванні високих доз мінеральних добрив. Збалансований та переважний вміст у органічному добриві «Паросток» гумінових кислот (понад 21,5% / суху речовину), азоту, їх співвідношення із фульвокислотами свідчать про якість зазначеного добрива. Гумінові кислоти приносять користь рослинам, сприяючи іонному обміну, оскільки вони мають високу катіонообмінну ємність. Це полегшує переміщення ґрунтових поживних речовин в межах ґрунту та поглинання їх рослинами. Грунти, на які внесене органічне добриво «Паросток», показують набагато кращу доступність поживних речовин рослинам. Гумінові кислоти також впливають на показники кислотності ґрунту, так як вони збільшують його буферну здатність і дозволяють змінювати до нормального рівня рН. Гуматний та фульватно-гуматний тип органічного добрива «Паросток» сприяє поліпшенню комплексу фізичних, хімічних властивостей ґрунту за рахунок формування агрономічно цінної структури. Органічне добриво «Паросток» містить в своєму складі велику кількість симбіотичного консорціуму ефективних мікроорганізмів, який здатний реанімувати мертвий ґрунт, тобто відновити всі його функції і високу родючість. Слід зазначити, що азот, фосфор, калій, кальцій та магній знаходяться в доступній екологічно-безпечній для рослин формі і швидко ними засвоюються.