Рівень родючості ґрунтів та урожайності сільськогосподарських культур визначається тим, наскільки виконуватимуться закони землеробства.

Закон повернення речовин (Ю. Лібіх, 1840 р.). Згідно з цим законом до ґрунту повинні повертатись в еквівалентній кількості мінеральні та органічні поживні речови­ни, що були відчужені з врожаєм або втрачені в результаті аграрного використання.

Із законом повернення тісно пов’язаний закон мінімуму, оп­тимуму […]

Continue Reading

Принципи живлення макроелементами

Ефективне вирощування сільськогосподарських культур, отримання висо­коякісних та стабільних врожаїв, збереження та відтворення родючості ґрунтів без застосу­вання органічних добрив в сучасному високорозвиненому аграрному виробництві не можливе.

Рослинам в процесі росту та розвитку з ґрунту потрібні поживні еле­менти (макро- та мікро), які вони використовують для накопичення вегетативної біомаси та повноцінного функціонування. Доступність ґрунтових поживних […]

Continue Reading

Органічні добрива

27 December 2011 р.

Одним із найважливіших завдань сьогодення є оптимізація темпів розвитку землеробства, перетворення його на високорозвинений сектор економіки. У вирішенні цих завдань велике зна­чення має більш широке і науково обґрунтоване застосу­вання біологічно-оптимізованих технологій з використанням, насамперед, органічних добрив.

Застосування органічних добрив – на сьогодні найефективніший засіб оптимізації родючості ґрунтів, підвищення врожайності сільсько-господарських культур та поліпшення їх якості. […]

Continue Reading

З введенням повноцінної приватної власності на землю в аграрний сектор можна залучати до 80 млрд. грн. на рік, що майже повністю покриє потреби АПК. Про це сьогодні заявив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. За його словами, основними джерелами запозичень можуть стати банківські кредити, частина міжнародних запозичень України та кошти міжнародних інвестиційних компаній.

Керівник […]

Continue Reading

Міністерство аграрної політики та продовольства вже почало підготовку до можливого пересіву частини озимих культур навесні. За попередніми прогнозами, 1,5 мільйонів гектар озимих доведеться пересіяти. Але зробити остаточні висновки можна буде тільки весною. Фахівці здійснюють постійний моніторинг стану посівів озимих і оцінюють можливі ризики.

Наразі, несприятлива ситуація склалася в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій […]

Continue Reading